ජපානයේ ටෝකියෝ නගරයට ආසන්නයේ සගමිහාරා හි මානසික ආබාධිත පුද්ගලයන් පුනරුත්තාපනය කරන මධ්‍යස්ථානයකට කඩා වැදී තියුණු පිහි වලින් ඇන 20 දෙනෙකු ඝාතණය කර තවත් 26 දෙනෙකුට බරපතල තුවාල සිදු කළ පුද්ගලයෙකු අද උදෑසන අත් අඩංගුවට ගන්න ලදී

At least 19 people were killed and reports that at least 26 were injured as officers arrest a man who said 'I did it'
26 හැවිරිදි සතොෂි උමත්සු මෙම පුද්ගලයා පොලිසියට ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ මානසික ආබාධිතයන් මෙලොවින් තුරන් කිරීම මගින් ඔවුනට ගැලවීම ලබා දීම සඳහා තමා මෙම ඝාතන සිදු කල බවයි


කලින් එම මධ්‍යස්ථානයේ සේවය කරමින් සිට සේවයෙන් පහකළ මොහු රාත්‍රී 2 ට පමණ මිටියකින් ගසා වීදුරුවක් බිඳ ආබාධිතයන් නිදා සිටි ගොඩ නගිල්ලට ඇතුළු වී ඇත .

ඔහු සතුව තිබු තියුණු ආයුධ සහිත මල්ලක් සොයා ගෙන තිබේ
මෑතකදී ජපානයෙන් වාර්තාවූ සමුහ ඝාතනය මෙයයි

Satoshi Uematsu, 26, is in custody and is reported to have said: ' I want to get rid of the disabled from this world'

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3707721/Stabbing-horror-Japan-leaves-19-dead-45-injured-knifeman-attacks-centre-disabled-people.html#v-7756987743712885587

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY