පසුගිය 2015 සහ 2016 වසරවලට අදාළ භාණ්‌ඩාගාර බැඳුම්කර පිළිබඳ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාව (කෝප්) විසින් සිය නිරීක්‍ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන තෙක්‌ ජුනි 30 වැනිදායින් අවසන් වන ධුර කාලයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස නැවත පත්වීමක්‌ අපේක්‍ෂා නොකරන බව මහ බැංකු අධිපති ලක්‍ෂ්මන් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහතා ඊයේ  පැවැති මුදල් මණ්‌ඩල රැස්‌වීමේදී මුදල් මණ්‌ඩලයට දැනුම් දුන්නේය.
මුදල් නීති පනත අනුව මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ ධුරකාලය අවසන් වූ පසු මුදල් ඇමැතිවරයාගේ නිර්දේශ මත ජනාධිපතිවරයා විසින් වසර හයක කාලයක්‌ සඳහා මහ බැංකු අධිපතිවරයකු පත් කළ යුතු වේ. මහ බැංකු අධිපතිවරයකු නොමැති මහ බැංකුව අඩපණ වීම වැළැක්‌වීම සඳහා මුදල් නීති පනත අනුව ජනාධිපතිවරයා විසින් නව මහ බැංකු අධිපතිවරයකු පත් කළ යුතුව තිබේ.

ශ්‍යාම් නුවන් ගනේවත්ත

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY