ලොව උසම කුලුන පරදවන තව කුළුණක් ඩුබායි දේශයෙන්

New Dubai tower to be taller than Burj Khalifa

0
863

ලොව උසම ගොඩනැඟිල්ල වන බර්ජ් ඛලිෆාට වඩා උස කුලුණක් ඩුබායිහිදීම ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එමාර් ප්‍රොපර්ටීස් නම් ආයතනය මඟින් ඉදිකිරීමට නියමිත යොජිත කුලුණෙහි උස නිශ්චිතවම සඳහන් කර  මීටර් 828ක් එනම් අඩි 2717ක් උසැිති බර්ජ් ඛලිෆා වට වඩා එය උසින් යුක්ත වනු ඇති බව පමණක් සඳහන් ‍වේ.

2020 වසරේ ඩුබායි එක්ස්පො ට්‍රේඩ් ෆෙයාර් සඳහා අවසන් කිරීමට අපේක්ෂිත මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඩොලර් බිලියනයක් එනම් පවුම් මිලියන 710ක් වැය කෙරෙනු ඇත.

මෙහි නිවාස ඒකක හෝටලයක් සහ මුදුනත මිදුලකින් සමන්විත වනු ඇත.

නව කුලුණේ සැලසුම් නිර්මාණය සුප්‍රකට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී සැන්ටියාගෝ කැලට්‍රාවා වෝල්ස් ගෙනි.

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY