ඊයේ බැංකොක් සිට කොළඹ බලා ගුවන් ගත වූ UL891 දරනදරණ යානය ගුවන් ගත වී මඳ වෙලාවකින් ආපසු බැංකොක් ස්වර්ණ භුමි ගුවන් තොටුපොළට හදිසියේ ගොඩ බැස්වීමට සිදු විය

දුමෙන් පිරුණු යානය තුල නොසන්සුන් වූ මගීන් පාලනය කර ගැනීම අපහසු වූ අතර ගුවන් නියමුවා ඒ සඳහා දැඩි වෙහෙසක් දැරූ බව අසන්නට ලැබිණි

හදිසි තත්වය තුල බැංකොක් ගුවන් තොටුපොල ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය ඉතාම කටුක අත්දැකීමක් මගීන් වෙත ලබා දුන් අතර එය දැඩි අනාරක්ෂිත තත්වයක තිබිණි
හදිසි අවස්ථාවක යානයෙන් පිට වීමට පහසුකම් සැළසීමට කාර්ය මණ්ඩලයට නොහැකි වූ අතර පැවති කලබලකාරී තත්වය පාලනය කිරීමට නොහැකි විය

දුම් ආඝ්‍රාණය කිරීමෙන් අපහසුතාවට පත් මගීන් අසරණව සිටිනුද ඇතමුන් තම අතවූ දුරකථන මගින් වීඩියෝ කරමින් සිටිනුද දැකිය හැකි විය

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY