කලෙක පටන් ලාංකික කතුන්ද කුවේටයේ ගණිකා වුර්තියට සම්බන්ධ වී ඇති බව අසන්නට ලැබිණි
කුවේටයේ හස්සාවි ප්‍රදේශයේ කළ මෙහෙයුමකින් ගණිකා සේවයේ යෙදුණ ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන් සිවු දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට සමත් වීමත් සමග එය සත්‍ය බව ඔප්පු වී ඇත
ඔවුන් සිය සේවය සඳහා කුවේට් ඩිනාර් හතරක (රුපියල් 1900ක් පමණ) අය කර ඇති බව වාර්තා වේ
ඒජන්සි කරුවන් සහ විදේශික පෙම්වතුන් අතින් අසරණ වන තවත් ලාංකික කාන්තාවන් රැසක් එහි සිටින බව වාර්තා වේ .

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY