බ්‍රසල්ස් ගුවන්තොටු පොළේ සහ උමන් දුම්රිය නැවතුම් පොළේ සිදු වූ මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර වලින් 34 දෙනෙකුට වඩා මේ වන විට මිය ගොස් ඇති අතර 134 දෙනෙක් බරපතල තුවාල ලබා ඇත

උදෑසන ගුවන් තොටුපොළේ ප්‍රහාරය එල්ල වීමට මිනිත්තු කිහිපයකට කළින් ආරක්ෂක හමුදා සහ ත්‍රස්තවාදීන් අතර වෙඩි හුවමාරුවක් සිදු වී ඇති අතර  අරාබි බසින් කෑ ගසන හඬක් ඇසී ඇත
ඒ සමගම ත්‍රස්තවාදීන් බෝම්බ පුපුරවාගෙන ඇත

Victim: A bloodied commuter is given oxygen and treated for a head injury on the kerb outside the Metro station where a train was blown up today

Passengers shield themselves under bags as smoke and debris fill the terminal in the moments after the twin blast at Brussels Airport

An person is carried to safety as troops helped the injured and secured the area after the explosions in the terminal building

Aftermath: A man lies stricken on the pavement as survivors kiss in relief after surviving the bombing at the Metro station in Maelbeek

A soldier walks through debris after two explosion rocked a terminal building at Brussels Airport

A man lies injured in the terminal

A man lies injured on the floor after two explosions detonated near the American Airlines check-in desk

Drama: Two men were pinned to the ground by armed police and special forces as the hunt for members of the terror cell behind today's bombings in Brussels started

Broken windows seen at the scene of explosions at Zaventem airport near Brussels, Belgium,

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY