ලොව ඛේදජනකම ඉරණමට ගොදුරු වූ සතුන් වත්තේ චායාරුප දැන් නිකුත් වී ඇත
ක්ය්ස ගින්න හා පිපාසය නිසා දරුණු ඉරණමකට ගොදුරු වූ සත්වෝද්‍යානයේ ඉතිරිව සිටි සතුන්ගේ වියළී මමී බවට පත්ව තිබූ මළ සිරුරු වල දර්ශනය බෙහෙවින්ම කනගාටුදායක දසුනක් විය

Mohammed Awada opened South Forest Park in 2007 but lost a number of animals during the Israeli attacks against Hamas which began a year later
ඊශ්‍රායලය හා පලස්තීනය අතර සටනින් පලස්තීනයේ 1967 දෙනෙක්ද ඊශ්‍රායලයේ 65 ක්ද මියගිය අතර මේ අහිංසක සතුන්ද නිරපරාදේ මිය ගොස් තිබිණි
ගසා තීරය හමාස් ගරිල්ලන් විසින් පාලනය කරන අතර එහි මානව හෝ සත්ව හිමිකම් නැත

Khan Younis is one of five zoos in the Gaza Strip, a densely populated coastal enclave of 1.7million people ruled by Islamic Hamas militants

A dead tiger, monkey, lioness and other skeletons of animals can be seen at the world's worst zoo in the Gaza Strip

During the three-week offensive, launched in response to rocket attacks on Israel, Awada said he could not reach the zoo, and many animals died of neglect and starvation

Khan Younis is one of five zoos in the Gaza Strip, a densely populated coastal enclave of 1.7million people ruled by Islamic Hamas militants

Many animals in a Gaza zoo have died from neglect and starvation since the start of the Israeli-Palestinian conflict in the 2014 war

A Palestinian worker is seen inspecting the body of a dead Mummified animals at the zoo in Khan Younis, in the Gaze strip

This beautiful tiger was one of many that dies from hunger or thirst after the zoo owner said Gaza region's conflict with Israel made it impossible for staff to reach it

Mr Awaida said he opened the 'South Forest Park' in 2007, only to lose a number of animals during Israel's military offensive against Hamas that began in December 2008

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY