ඉන්දුනීසියානු වෙරළ තීරයේ පඩාන් නගරයෙන් කිමි 500 ක් පමණ නිරිතදිගින් රික්ටර් මාපක 7.9 ක භූකම්පනයක් සිදු ව ඇත

 ඉන්දුනීසියාවේ සුමාත්‍රා දූපත් ආශ්‍රිතව 2004 මහා සුනාමිය ජනිත කල ප්‍රදේශයේම මෙම භූ කම්පනය සිදු ව ඇති බව වාර්තා වෙයි

මේ සමගම ඔස්ට්‍රේලියාවට සුනාමි අනතුර අවදානමක් පවතින බවට අනතුරු හැඟවීම නිකුත් කර ඇතත්
ශ්‍රී ලංකාව තුළ තවමත් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කිරීමට තරම් අවදානමක් නොමැති බවත් ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි .

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාව පරීක්ෂාකාරීව සිටින ලෙස දැනුවත් කර තැබීම කාගේත් යුතුකමකි

2_dss160302124900_travel_time_M

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY