උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා අත්සන් තබන ලද බව සඳහන් ලිපියක් අපට දකින්නට ලැබිණි

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ අංශාධිපතිවරයෙකුට ලියන ලද එම ලිපිය මගින් දේශපාලන විද්‍යාව පිලිබඳ තාවකාලික කථිකාචාර්ය තනතුරක් ලබා දීම සඳහා පුද්ගලයෙකුව නිර්දේශ ක‍ර ඇත

තමන් හඳුනන බවත් , තනතුර සඳහා සුදුසු කම් පරීක්ෂා කර බලා කටයුතු පිළියෙළ කරන ලෙස ඇමති වරයා එම ලිපියෙන් ඉල්ලා තිබේ
මෙය වක්රාකාරයෙන් අදාළ විශ්ව විද්‍යාලයට කළ බල පෑමක් බව පෙනෙන්නට තිබේ.

අන්ත දුෂිත පරිපාලනයකදී පවා උගතුන් සැරි සරණ සරසවියකට බලපෑම් කිරීමට දේශ පාලකයන්ට ඉඩක් නැත
මේ මුග්ධ පියවර පිළිබඳව යහ පාලනය බලා පොරොත්තු වන ජනතාව සිය කෝපය සහ පිළිකුළ ප්‍රකාශ කරයි
අමාත්‍යවරයා ගන්නා පියවර දෙස ඔවුන් විමසිල්ලෙන් බලා සිටි

සියලු බල වේග වලට වඩා ජනතා බලය විශාල බව ඔප්පු කර වැඩි කලක් නැති බවද මතක් කල යුතුය

d

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY