ලොවටම පහසුවෙන් අන්තර් ජාල සම්බන්ධතා ලබා දීම සඳහා ගුගල් සමාගම දියත් කල ගුගල් ලූන් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ගුවන් ගත කලා පරීක්ෂණ බැලුම ඊයේ රාත්‍රියේ ගම්පොල ප්‍රදේශයට කඩා වැටුන බව ප්‍රදේශවාසීන් කියයි

ඒ අතර මහනුවර, ගම්පොළ පුපුරැස්ස ප්‍රදේශයට පළමු ගූගල් බැලුනය ආරක්ෂිතව ගොඩබැස්වූ බවට තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍ර‍නාන්දු මහතා ට්විටර් පණිවුඩයක් නිකුත්රරමින් පවසයි.

එසේම එම බැලුනය සාර්ථක වූ බවත් අමාත්‍යවරයාගේ පණිවිඩයේ සඳහන්ය.

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY