මේ වන විට හිස්ව ඇති මහා බ්‍රිතාන්‍යෙය් ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් තනතුර සඳහා ස්වදේශ සමාගමේ සභාපතිනී අමරී විජයවර්ධන මහත්මිය රජය යෝජනා කර ඇති බව වාර්තාවෙයි.

උසස් නිලතල පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවට ඇයගේ නම මේ වන ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එහිදී ඇයට අනුමැතිය ලැබුණහොත් අමරී විජයවර්ධන මහත්මිය බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් තනතුරට පත්කිරීමට නියමිතය.

2014 වසරේදී එවකට බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස්ව සිටි වෛද්‍ය ක්‍රිස් නෝනිස් මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්වීමත් සමග මහා බ්‍රිතාන්‍යෙය් ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් ධුරය හිස්ව තිබේ.

අමරී විජයවර්ධන මහත්මිය අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සමීපතම ඥාතිවරියෙකි.

 

mirrorlk

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY