මීට සුළු මොහොතකට කලින් රිච්ටර් මාපකයේ 6.2ක් වූ භුමි කම්පාවකින් තායිවානයේ තයිනාන් නගරයට බරපතල හානි සිදු විය

So far about 30 people have been saved from the rubble and no fatalities have been reported
කඩා වැටුණු ගොඩ නැගිලි වල සුන්බුන් අතර දහස් ගණනක් සිර වී සිටින අතර ගැලවීමේ හමුදා වෙහෙසෙමින් සිටි

The Pacific Tsunami Warning Centre said a destructive Pacific-wide tsunami was not expected 
ප්‍රධාන භුමි කම්පාව සිදු වී පැය භාගයකට පසුව තවත් සුළු කම්පනයන් 5 ක් සිදු විය
නගරයේ විශාල ගොඩනැගිලි රැසක් කැඩී බිඳී අසල පිහිටි ගොඩනගිලි වලට වාරු වී ඇති අතර කොයි මොහොතේ ඒවා බිමට පතිත වේද යන අවින්ශ්චිත තත්වය ඇති වී තිබේ

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3434250/People-feared-trapped-collapsed-buildings-6-4-magnitude-earthquake-shakes-Taiwan.html#v-6561309942970429829

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY