නොරිකෝ සං ආයේ එන්න

0
2135

ගායනය – දයාන් විතාරණ
සංගීතය – මහේෂ් විතාන
පද රචනය – දිනිති දීපිකා

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY