පෙබරවාරි 1 වැනි සඳුදා සිට ඉතාලියේ මිලානෝ නුවර ශ්‍රී ලංකා කොන්සියුලර් කාර්යාලයේ වැඩ අරඹන බව කොන්සල් ජනරාල් ප්‍රදීපා සේරම් මහත්මිය පවසන්නීය.

ඉතාලියේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින්හට මෙන්ම අනෙකුත් ජාතින්හටද සේවා ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඇය පවසන්නීය. ඉතාලියේ පදිංචි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ මිලානෝ අවට සිටිති.

ඉතාලියේ දෙවැනි ප්‍රධාන නගරය ලෙස සැලකෙන මිලානෝ පුරවරයේ සම්පුර්ණ ජනගහනය මිලියන 1.3 කි. ලෝකයේ රටවල් 128ක කොන්සුලර් කාර්යාල එම නඟරයේ පිහිටා ඇත.

මිලානෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මඟින් ලොම්බාර්ඩි, ෆ්රිඋලි වෙනිසියා ගිඋලියා,ලිගුරියා, පිඑඩ්මෝර්, ට්‍රේන්ටිනෝ ඇල්ටෝ දිගේ, වලේ ඩි අඔස්තා සහ වෙනේටෝ යන ප්‍රාන්තවල ජීවත්වන්නන්හට මේ කාර්යාලයේ සේවා සැලසේ.

නව කොන්සල් ජනරාල් ප්‍රදීපා සේරම් මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සේවයේ දීර්ඝ පලපුරුද්දක් සහිත පරිනත නිලධාරිනියකි. මීට පෙර ඇය අබුඩාබි සහ බර්ලින් ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලවල ද ලන්ඩන් නුවර ශ්‍රී ලංකා මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේද සේවය කළාය. 

Sri Lanka to Open a Consulate General Office in Milan, Italy

The Government of Sri Lanka has already made arrangements to open a new Consulate General Office in Milan, Italy from 01st February 2016, to serve the Country’s huge expatriate community there. Sri Lankan community in Northern Italy is one of the largest in the city.

Milan is Italy’s second leading city with its metropolitan area having a population of 1.3 million and considered as one of the major financial centres in Europe. The City is also housed the largest Consular Corps in the World numbering 128.

The Consulate in Milan is a long felt need for the Sri Lankan community in northern Italy. Currently mobile consular services in Northern Italy being carried out by the Embassy in Rome. However, the large number of Sri Lankan expatriates in Northern Italy and the volume of the required services meant that a Consulate General Office was needed to address all the issues.

Accordingly, all requests for Consular Services from those residing in the Regions of Lombardy, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piedmont, Trentino Alto Adige, Valle d’ Aosta and Veneto should be addressed to the Consulate General Office in Milan.

Mrs. Pradeepa Saram, former Actg. Director General, Consular Affairs Division of the Ministry has been appointed as the Consul General. She has served in Sri Lanka Embassies in Abu Dhabi, Berlin and Sri Lanka High Commission in London.

 

The contact details of the Consulate;

Consulate General of Sri Lanka

Via Francesco Melzi d’Eril, 34,

20154, Milan, Italy

Telephone: 0039-02-49536530

Fax: 0039-02-49536533

       0039-02-49536532 (Consular)

Email: slcg.milan@mfa.gov.lk

Displaying P1010395.JPG

Displaying P1010399.JPG

 

m m5 m6

තිස්ස මඩවල

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY