දශක 6ක ගායක ගායිකාවන් සිය ගණනක් එකම වේදිකාවක ගී ගයන දැවැන්ත ප්‍රසංගයක්

0
2288

yuga

ලංකා ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට ගායක ගායිකාවන් සියයකට අධික සංඛ්‍යාවක් ගී ගයන යුග යුග හද බැඳී ගී නම් ප්‍රසංගයක් ජනවාරි 31 වන දින
පැවැත්වීමට සුදානම් වෙමින් පවතී
ප්‍රවීණ ගායක ගායිකාවන් මෙතරම් ප්‍රමාණයක් එකම වේදිකාවක දැක ගත හැකි මේ දුර්ලභ අවස්ථාව පිළිබඳව සිත් TV ගෙන එන පුර්ව ප්‍රචාරක දැන්වීම් මාලාවක් දැන් අන්තර්ජාලයේ දැකගත හැක
ගායක ගායිකාවන් උදෙසා විශ්‍රාම වැටුපක් , සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ ක්‍රමයක් සහ සුභසාධන අරමුදලක් වැනි දැවැන්ත ඉලක්ක කිහිපයක් සපුරා ගැනීමට ඔවුන්ගේ සංගමය බලාපොරොත්තු වේ
අප ඔවුනට සුභ පතමු !

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY