පෙරේදා ඇඹිලිපිටියේ පැවති සාදයකට කඩා වැදුණු පොලීසිය අරක්කු ඉල්ලා නොලැබුන විට ආරවුලක් ඇති කරගෙන තරුණයෙකුට පහර දී උඩු මහලින් බිමට දමා ඝාතනය කරන ලදී

මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අද ඇඹිලිපිටිය නගරයට රැස්වුණ ජනතාව දැඩි විරෝධතාවයක් පැවැත්වීය

මියගිය පුද්ගලයාගේ බිරිඳ දෙවන දරු ප්‍රසුතිය සඳහා සුදානම් වෙමින් සිටියදී බලය අයුතු ලෙස පාවිච්චි කිරීම පිලිබඳ කුප්‍රකට ඉතිහාසයක් ඇති ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය කල මේ අපරාධය නින්දිතය

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වරයා ගැනීම සඳහා කල අසත්‍ය ප්‍රකාශය ඊටත් වඩා අප්‍රසන්නය

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY