වටලප්පන්

0
2429

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

හකුරු ග්‍රෑම් 500

බිත්තර 10

එනසාල් ඇට 5 -6

පොල්කිරි අඬු කෝප්ප 01

වැනිලා තේ හැඳි 01 (කැමැති නම් පමණි)

සාදන ක්‍රමය

පළමුව හකුරු සිහින්ව සූරා ගන්න. ඉන්පසු එය කිරිවල දියකර පෙරාගෙන පසෙකින් තබන්න.

පසුව බිත්තර සෝදා කඩාගෙන සුදුමද, කහමද එකට බීට් කරගන්න. දැන් එය ඉහත සකස් කරගත් හකුරු මිශ්‍රණයට එක්කර හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඊට තලාගත් එනසාල් ද, වැනිලා ද එකතු කරන්න. අනතුරුව හතරැස් හෝ රවුම් තැටියකට මිශ්‍රණය දමා මැදින් කුඩා සිදුරක් සකස් කරමින්, මතුපිට තෙල් කඩදාසියකින් වසා ගන්න.

මිනිත්තු 45ක කාලයක් වාෂ්පයෙන් තම්බා ගනිමින් වටලප්පන් සකස් කරගන්න. ඔබේ අවශ්‍යතාව පරිදි කජු මද කැබැලි කර මතුපිටින් ඉසිමින් තවත් රසවත් කර ගැනීමට හා සරසා ගැනීමට පුළුවන.

උපදෙස් - ප්‍රවීණ සූපවේදිනී නිර්මලා විජේරත්න

This coconut-custard dessert is popular in Sri Lanka but is believed to be Malay in orgin.

Ingredients

  • 180 g (⅔ cup) jaggery (see Note)
  • ¼ tspgrated nutmeg
  • ½ tspvanilla extract
  • ¼ tspcardamom seeds
  • pinchof ground cloves
  • 1cinnamon quill, broken
  • 4eggs, lighty beaten
  • 185 ml(¾ cup) coconut milk
  • oil, to grease
  • chopped roasted cashew nuts and palm syrup (kitul treacle), (see Note), to serve

Cook’s notes

Oven temperatures are for conventional; if using fan-forced (convection), reduce the temperature by 20˚C. | We use Australian tablespoons and cups: 1 teaspoon equals 5 ml; 1 tablespoon equals 20 ml; 1 cup equals 250 ml. | All herbs are fresh (unless specified) and cups are lightly packed. | All vegetables are medium size and peeled, unless specified. | All eggs are 55-60 g, unless specified.

Instructions

Chilling time 2 hours
Drink match 2006 Craggy Range ‘Noble’ Riesling.

Preheat oven to 150°C. Place jaggery, 100 ml water and spices in a saucepan over low–medium heat and stir for 3 minutes or until sugar dissolves. Cool for 5 minutes.

Whisk together eggs and jaggery mixture, then gradually whisk in coconut milk until mixture is pale and slightly thickened. Strain into a jug and discard solids.

Grease 6 x 125 ml dariole moulds and place in a large roasting pan. Divide watalappan mixture between moulds and fill roasting pan with enough boiling water to come halfway up sides of moulds. Cook for 45 minutes or until a skewer inserted in centre comes out clean. Set aside to cool slightly, then refrigerate for 2 hours or until chilled.

To serve, carefully turn out watalappans onto plates. Scatter with cashews and drizzle over palm syrup.

Note
• Jaggery, available from Indian or Asian food shops, is an unrefined sugar typically made from sugarcane or date palm sap. It is often used in Indian and Sri Lankan recipes. Substitute grated dark palm sugar.
• Palm syrup is available from selected Asian food shops. Substitute golden syrup.

Photography by Alan Benson.

By
Peter Kuruvita

 

 

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY