මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක පැය හතරකට ආසන්න කාලයක් අය වැය යෝජනා ඉදිරිපත් කරමින් සිටියදී වෙහෙසකර දිනයක් හමාරයේ මැති ඇමතිවරුන් පිරිසක් නොදැනීම නින්දකට වැටී සිටි අයුරුයි මේ.

ඡායාරූප: විදේශ මාධ්‍යවේදීන්ගේ සංගමයේ ඉෂාර කොඩිකාර

පාර්ලිමේන්තුවේ බොහෝ දෙනෙක් නිදා සිටි අතර අනෙක් මැති ඇමතිවරුන්ගේ චායාරුප ඉදිරිපත් කිරීමට ,නොහැකි වූයේ කැමරා ශිල්පීන්ටද අයවැය කථාව අසා සිටීමෙන් නිදි මත සෑදී තිබූ නිසාය

Comments

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY